Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L

Shiny Garage Air Freshener 4 Ulike Lukter 0,25L

Vanlig pris
149 kr
Salgspris
149 kr
Vanlig pris
149 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Shiny Garage Peach & Mango, Green Tea, Bubble Gum, Morning Dew Air Freshener & Odor Neutralizer er et innovativt produkt som ikke bare frisker opp interiøret i bilen, men også eliminerer lukt og spredning av bakterie partikler.


Shiny Garage-serien har blitt veldig grundig testet for holdbarhet, overflate og brukerpåvirkning. De er en av de få luft friskere som holder i dager og ikke timer.

Vi har brukt en avansert ingrediens som gjør det mulig å spre duften på en trygg måte. Dette mediet er kjennetegnet ved lav toksisitet og høy biologisk nedbrytbarhet, og for dette luftrensere er trygt for brukeren, miljø, og tilfeldig anvendelse i plastdelen vil ikke føre til skade.

Anbefalinger:

- Rist før bruk,
- spray under mattene i nærheten av luftventilene ved føttene
- ikke på elementer laget av plast eller type tre (imitasjon).
- gjenta prosessen hver 3-5 dager, avhengig av lukten.

Volum 0,25L

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger: P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Farlige merkekomponenter: EUH208 - Inneholder (±) -3,7-dimetylokt-6-en-1-ol, Sitronolje, α-heksylcinnamaldehyd, Geraniol. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: parfyme (CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, LINALOOL, ISOEUGENOL)

Datablad

Norsk-Engelsk Morning Dew

Norsk-Engelsk Green Tea

Norsk-Engelsk Bubble Gum

Norsk-Engelsk Peach Mango


VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres let. Fortsett skylning. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EUH208 - Inneholder (±)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, Lemon oil, α-hexylcinnamaldehyde, Geraniol. Kan utløse allergisk reaksjon. Inneholder: parfyme (CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL , GERANIOL, LINALOOL, ISOEUGENOL)