Vilkår

Vilkår

Detailers Lab (Sodatech AS)

Orgnr: 821802482

Kontaktdetaljer:

Fosseveien 8-12

1792 Halden

E-post: info.detailerslab@gmail.com

 

 


Anvendelse
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Detailers Lab så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Definisjon
Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Detailers Lab.

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift og miljøavgift hvis ikke annet er bemerket. Priser på tilbud,ordre og faktura er eks. mva. For kjøp hvor leveringsadresse er innen Norge, tilkommer den gjeldende mva-sats på produktet. Ved salg til utlandet, Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjernliggende norske landområder legges det ikke til norsk mva. Detailers Lab forbeholder seg retten til å selge/levere maks 2 stk. pr. kunde på produkter som er merket som ukens tilbud.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan vaere endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, f. eks via DetailersLab.no kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Detailers Lab forplikter seg til og levere varen til avtalt pris.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. 

Produktinformasjon
Detailers Lab vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Detailers Lab eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Detailers Lab fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Detailers Lab tar ingen ansvar for følgefeil som eventuellt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Detailers Lab tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Detailers Lab i rimelig tid etter at feilen burde vaert oppdaget.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks lese og gå igjennom informasjonen på vår support-side på Internett, og innen rimelig tid etter at mangelen burde vaert oppdaget, rapportere mangelen til Detailers Lab hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Detailers Lab gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid
Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, får dere beskjed pr mail.. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Detailers Lab vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Detailers Lab forbeholder seg retten til og dellevere ordre med 66% eller flere av varelinjene på lager. De resterende varene på ordren vil da bli sendt kunden fraktfritt.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Detailers Lab opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Detailers Lab sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Detailers Lab skriftlig/per e-mail kansellerer ordren.

Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer uten bedriftsavtale sendes normalt med postoppkrav, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Detailers Lab velger billigste befraktningsmåte, men står fritt i å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Detailers Lab Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Detailers Lab blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper. Minimum frakt er Postens avgifter for 2 kg postpakke.

Betaling/kreditt
Alle priser er å betrakte FCA Halden. Tilnærmede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen. Hvis befrakterfirmaet som, ikke kan tilby tjenesten tilsvarende Postens tjeneste postoppkrav, må varen forskuddsbetales. Bedriftskunder kan innvilges kreditt ved at kredittsøknad utfylles. Se også egen info under bedriftskunder. Vår regnskapsavdeling vil da vurdere kreditt og kredittlimit. Detailers Lab forbeholder seg retten til å avslå enhver søknad om kreditt uten gi begrunnelse for avslaget. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt til firmaer/privatpersoner og 30 dagers kreditt til offentlige institusjoner. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Betaling/Privatkunder 

Alle ordre til privatpersoner forhåndsbetales før varelevering. I de tilfeller hvor alternativ finansiering ønskes, som betalingsutsettelse eller avbetaling, skal kontrakten være signert og godkjent før varelevering. Ved slike tilfeller bruker vi Klarna.

Ved vanlig betaling benytter vi VISA/Mastercard, eller Vipps.

Salgspant
Detailers Lab har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jmf. pantelovens C53-14 flg.

Personopplysninger
Detailers Lab behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: Detailers Lab følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble motatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Bedriftskunder, offentlig institusjoner og naeringsdrivende: Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som ble tilsendt digitalt sammen med ordrebekreftelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.
Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet måte, utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Detailers Lab sin informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges 150 kroner i gebyr for uavhentet vare, Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Detailers Lab med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til Detailers Lab vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Detailers Lab skal skje kostnadsfritt for Detailers Lab. Pakker som er sendt i oppkrav eller mottaker betaler frakt vil ikke bli hentet ut.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Halden Byrett som verneting. Detailers Labs juridiske navn er Sodatech AS. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.