Gyeon Q²M Iron
Gyeon Q²M Iron
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Gyeon Q²M Iron
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Gyeon Q²M Iron

Gyeon Q²M Iron

Vanlig pris
199 kr
Salgspris
199 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Beskrivelse

Gyeon Q²M Iron er en av de mest effektive og raskest fungerende metall/jern partikkel fjernere som er tilgjengelig, og ble designet med behovene til profesjonelle detaljister i tankene. Formulert for å oppløse bremsestøv og annen jernrik forurensning ved kontakt, er den helt sikker for bruk på alle ytre overflater, og etterlater seg en lilla farge når den frigjør jern støvet fra bilen.
Hovedbestanddelen i Gyeon Q²M Iron er en svært nøytralisert syre salt. Dette reduserer jernholdige forbindelser og partikler i en løselig form, noe som gjør dem enkle å skylles bort med vann. Som et resultat er Gyeon Q²M Iron mindre aggressiv enn tradisjonelle syrebaserte rengjøringsmidler, men like effektive når det gjelder rengjøringskraft. Gyeon Q²M Iron inneholder også et kraftig vaskemiddel, som bidrar til å bryte ned hverdags smuss og skitt når den påføres på vanskelige overflater (for eksempel hjul).


Hvordan å bruke

Gyeon Q²M Iron kommer ferdigblandet til riktig styrke for sikker bruk på alle ytre overflater.I alle tilfeller skal du vaske og skylle overflatene du skal behandle på vanlig måte.Deretter sprayer Gyeon Q²M på 1-2 hjul eller 3-4 paneler om gangen, og la det stå opptil 10 minutter før det fungerer.I løpet av dette intervallet vil det gradvis bli lilla som jernholdige forbindelser og jernpartikler løses opp i løsningen ( ingen panikk effekten (lilla farge) er normal og forventet).

Advarsel

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H371 Kan forårsake organskader

DATABLAD