Auto Finesse Imperial Wheel Cleaner 0.5-5L
Auto Finesse Imperial Wheel Cleaner 0.5-5L
Auto Finesse Imperial Wheel Cleaner 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Auto Finesse Imperial Wheel Cleaner 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Auto Finesse Imperial Wheel Cleaner 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Auto Finesse Imperial Wheel Cleaner 0.5-5L

Auto Finesse Imperial Wheel Cleaner 0.5-5L

Vanlig pris
149 kr
Salgspris
149 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Beskrivelse
Auto Finesse Imperial er et rengjøringsmiddel som trygt fjerner bremsestøv og smuss fra hjul.To versjoner av produktet er tilgjengelig. Et ferdig blandet, klar til bruk-alternativ (10: 1, vann: produkt) og et konsentrat som må blandes før bruk.Den ferdig blandede versjonen er vanligvis tilstrekkelig for rutinemessig vask,men kan slite for å fjerne bremsestøv som har brent seg fast.I slike tilfeller,brukes konsentratet med blandingsforhold så lite som 2: 1 (vann: produkt) for å øke styrken.Meget effektiv, men sikker.Auto Finesse Imperial er egnet for alle hjultyper,med unntak av polert metall,forkrommet og anodisert felg.


Auto Finesse Imperial er tilgjengelig i to former; et ferdigblandet , klar til bruk-alternativ (10: 1, vann: produkt) og et konsentrat. Merk at konsentratet skal fortynnes til en passende styrke i en egnet sprøyteflaske eller trykksprøyte før bruk. For rutinemessig rengjøring, et blandingsforhold på 10: 1 (vann: produkt) er vanligvis tilstrekkelig, men dette kan reduseres til 4: 1 eller til og med 2: 1 for å takle virkelig skitne hjul. I alle tilfeller, blandingen bør sprayes på direkte og deretter børstes grundig ved bruk av egnede børster og / eller en mikrofiber vaske hansker (ideelle valg Microfiber Madness Incredibrush. Braun Automotive Wheel Woolies og Microfiber Madness Incrediflair). Dette vil produsere et rikt skum, og vil raskt misfarge bremsestøv. Det er fornuftig å skylle ut børstene og / eller vaske dem regelmessig under denne prosessen, ellers er det fare for å skrape opp felgene. Skummet skal deretter skylles vekk grundig og hjulene tørkes før eventuell coating eller dekkdressing påføres.

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskadeKlassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

Datablad Norsk