Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L

Shiny Garage Wet Protector 0,25-5L

Vanlig pris
99 kr
Salgspris
99 kr
Vanlig pris
99 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Beskyttelse av lakk.
Wet Protector er den raskeste måten å forbedre hydrofobe egenskaper, og for å beskytte lakken, spray på umiddelbart etter vask mens bilen fremdeles er våt. Å legge på hele bilen tar bare noen få minutter. Spray på, å fordel produktet utover med høytrykk og tørk bilen grundig.

Produktet kan ikke påføres i solen og skal ikke tørke ut.

Wet Protector er en kombinasjon av nanopartikler, polymerer og sio2. Dette produktet, påføres vått i vått, aktiverer en permanent bindinger med overflaten, og det danner et slitesterkt, hydrofobt beskyttende belegg. Wet Protector har samme egenskapene som en hydrofob voks / tetningsmidler eller kvarts og keramiske belegg. Gir super hydrofobe egenskaper, glatt og beskytter overflaten, karakterisert ved en behagelig grapefrukt duft.

Volum: 0,25-5L

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger: H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger: P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Farlige merkekomponenter: EUH208 Inneholder 3,7-dimetyl-2,6-oktadienal. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: parfyme (CITRAL, LIMONS)

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk


ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger: H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn: P305 + P351 + P338

HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Oppsøk lege

Farebestemmende komponent (er) i merking: EUH208 Inneholder 3,7-dimetyl-2,6-oktadien. Kan forårsake allergisk reaksjon. Inneholder: parfyme (CITRAL, LIMONENE)