Gyeon Q²M Tar
Gyeon Q²M Tar
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Gyeon Q²M Tar
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Gyeon Q²M Tar

Gyeon Q²M Tar

Vanlig pris
229 kr
Salgspris
229 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Beskrivelse

Gyeon Q²M Tar er en kraftig d-limonen basert tjære- og limfjerner som raskt oppløser bundet organiske forurensninger ved kontakt.I tillegg til å fjerne tjære og lim rester er den også ideell for å fjerne gamle lag av tetningsmasse og voksbeskyttelse, og til å fjerne gummi merkene etter en dag på banen.Gyeon Q²M Tar er trygt for bruk på alle utvendige flater, forutsatt at den brukes riktig.Den eneste forsiktigheten som kreves er at når den påføres ny lakkede flater som ikke har herdet, dvs. i perioden umiddelbart etter at en SMART-reparasjon er utført.I slike tilfeller bør bruk av Gyeon Q²M Tar unngås.


Hvordan å bruke

Gyeon Q²M Tar er løsningsmiddelbasert og bør derfor brukes forsiktig.For best resultat må du vaske og skylle bilen som vanlig, og deretter arbeide på ett panel om gangen, spray godt på og la det stå 1-2 minutter før det fungerer.Ta deretter et SL Disposable Håndkle og tørk panelet forsiktig for å fjerne eventuelle forurensninger.Skyll forsiktig panelet grundig med en sterk vannstråle før du går videre til neste panel.Når hele bilen er ferdig, kast håndkleet (ikke prøv å vaske det, fordi den resterende lukten forurenser vaskemaskinen), skyll hele bilen ned en gang til og fortsett til neste trinn i dekontamineringsprosessen (denfjerning av jernbaserte forurensninger ved bruk av en (IRON) jernoppløsende rengjøringsmiddel).

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

DATABLAD