Auto Finesse Verso All-purpose cleaner

Auto Finesse Verso All-purpose cleaner

Vanlig pris
199 kr
Salgspris
199 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Beskrivelse
Auto Finesse Verso er en konsentrert multifunksjonsrenser designet for bruk innvendig og utvendig. Ved blandingsforhold (for eksempel 5: 1, vann: produkt) gjør at arbeidet er gjort unna raskt og effektivt på utvendige detaljer og motorrom , men også i skitne hjulbuer og på dekk .Ved lave løsningsstyrker (f.eks. 10: 1, vann: produkt) gjør det lett arbeid med skummende plast- og vinylinnredning, kan også brukes til å rengjøre av tepper og stoffer med stor effekt.Auto Finesse Verso er et høyt konsentrert vaskemiddel og må derfor blandes ut før bruk. For rengjøringsoppgaver skal det blandes mellom 10: 1 og 7: 1 (vann: produkt).mens for mer intensive utvendige rengjøringsoppgaver bør det fortynnes mellom 5: 1 og 2: 1 (vann: produkt).I alle tilfeller bør en passende blanding enten sprøytes eller tørkes på og deretter maseres grundig med enten en passende detaljbørste eller et SL Utility Håndkle før den skylles eller tørkes av.

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskadeKlassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338


Datablad Norsk