Shiny Garage Extra Dry Fabric Cleaner 0,5-5L
Shiny Garage Extra Dry Fabric Cleaner 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Extra Dry Fabric Cleaner 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Extra Dry Fabric Cleaner 0,5-5L

Shiny Garage Extra Dry Fabric Cleaner 0,5-5L

Vanlig pris
195 kr
Salgspris
195 kr
Vanlig pris
195 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Extra Dry Fabric Cleaner Shampoo

Et innovativt produkt designet for rengjøring av tak, innvendige sider av bildører osv.

Produktet trenger ikke vann for å fjerne smuss.

Ekstra tørr stoffrenser-sjampo er basert på teknologi for tverrbinding av smuss. Dette betyr at under rengjøring binder produktet seg til smuss og lar det fjernes enkelt og sikkert ved hjelp av en tørr klut eller en støvsuger.

• Nøytral pH

• Nærer farger

• Lukker porene i polstring, noe som gjør det vanskelig for nye urenheter å sitte fast

• Hyggelig, frisk duft.

instruksjoner:

• Fortynn produktet mellom 1:10 - 40 i varmt vann, avhengig av mengden skitt

• Spray produktet på overflaten som skal rengjøres

• Skrubbe med en børste til skum oppstår

• La stå i 30 - 40 minutter til skummet tørker

• Fjern produktet med en ren, tørr klut eller støvsuger

• Gjenta etter behov


Volum: 0,5-5L

ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008) Eye Irrit.  H319

Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Mærkningselementer

Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjæl

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk